Menu Zavrieť

Prevencia a detekcia podvodov

Organizácia ACFE (The Association of Certified Fraud Examiners) definuje podvod ako „úžitok jedinca zameraný na osobné obohatenie sa pomocou zámerného zneužitia alebo použitia zdrojov alebo majetku zamestnávajúcej organizácie“. Na základe jednoduchých podmienok môžeme rozdeliť podvod do troch kategórií: základná sprenevera, korupcia a falošné správy.

Organizácie sa tradične pozerajú na prevenciu a detekciu podvodov pomocou zavedenia interných kontrol. Typickým testom je napríklad interný audit, ktorý odkrýva podľa štúdie ACFE až 18% podvodov. Interné kontroly a externé audity sú zodpovedné za odhalenie 30% odhalených podvodov. Mnoho organizácií, ktoré využívajú obidva spôsoby a ich súčasti, sa stávajú čoraz viac komplexnejšími, s dátovými kapacitami rastúcimi exponenciálne. Dôrazné interné kontroly a audity hrajú dôležitú rolu pri prevencii a detekcii podvodov, avšak je nerealistické predpokladať že sú kompletne efektívne.

Stavanie lepších pascí = operatívne analýzy a neustále monitorovanie

Operatívne analýzy sú jednou z najúčinnejších metód ako odhaliť podvod v organizácii. Pre maximalizáciu efektívnosti v oblasti systémov detekcie podvodov potrebuje operatívna analýza :

  • pracovať s úplnou skupinou indikátorov potenciálneho podvodu,
  • uskutočňovať analýzu a testovanie času transakcie tak podrobne ako je to možné,
  • povoliť jednoduché porovnávanie dát a transakcií z rozdielnych podnikových alebo operačných systémov.

Vážený zákazník, ak máte záujem získať viac informácií o tomto produkte, zašlite nám prosím Vaše otázky prostredníctvom kontaktného formulára.