Menu Zavrieť

i2 Analyst’s Notebook Premium

i2 Analyst’s Notebook Premium ponúka bohaté analytické prostredie, stavia na silných vizuálnych analýzach programu Analyst’s Notebook, ktoré obsahujú kľúčové prvky pre zhromažďovanie, spravovanie, prehliadanie a analyzovanie spravodajských dát. Zároveň pomáha znížiť náklady súvisiace s komplexnými analýzami vašich znalostí a informácií. i2 Analyst’s Notebook Premium sa skladá z lokálneho analytického úložiska a špecializovaného rozhrania pre rýchlu správu dát a podrobnú vizuálnu analýzu.  Je určený hlavne na pomoc analytikom a vyšetrovateľom pri objavovaní kľúčových informácií, ktoré sú skryté v množstve rôznorodých dát, potrebných v boji s dnešnými sofistikovanými zločineckými a teroristickými organizáciami.

Prínosy:

  • špecializované možnosti pre správu dát, objavovanie informácií, zobrazovanie a správu diagramov
  • import dát pomocou vizuálneho sprievodcu, ktorý obsahuje kontrolu duplicít
  • zdieľanie sledovaných informácií pomocou exportu do bežne podporovaných dátových formátov
  • bohaté vizuálne analytické možnosti podporované lokálnym optimalizovaným analytickým úložiskám
  • prezentuje výsledky v jasnej, rýchlej a ľahko pochopiteľnej podobe