Menu Zavrieť

Business Intelligence

Základným poslaním Business Intelligence je dať v správnom čase, správnym ľudom a správnym spôsobom tie správne informácie. Inak povedané, úlohou Business Intelligence je urobiť z bežných dát existujúcich v každej firme, napr. účtovných, transakčných, marketingových a pod., hodnotné a pre riadenie firmy využiteľné informácie. Podporovanie rozhodovacích procesov je teda základným poslaním Business Intelligence.

V dnešnej dobe je 90 % spoločností na trhu schopných pracovať so štruktúrovanými dátami. Avšak problém pri práci s týmito údajmi nastáva vtedy, ak chce podnik analyzovať a porovnávať údaje zo všetkých svojich systémov naraz, tzn., že podnik chce analyzovať údaje z predaja, skladu, výroby, účtovníctva, CRM a ďalších iných systémov, ktoré spoločnosť využíva pri svojej práci. Problém takisto nastáva pri práci s neštruktúrovanými dátami, ktoré nesú množstvo dôležitých informácii nie len o procesoch v spoločnosti, ale aj okolo nej, o správaní sa konkurencie, dodávateľov i finančných vplyvoch. Produktové portfólio, ktoré má naša spoločnosť, VERI2 Search serverIDOL TM Server, vie úspešne spracovávať nie len štruktúrované ale i neštruktúrované dáta.

Výhody, ktoré ponúka Business Intelligence :

  • zníženie miery intuitívneho rozhodovania sa, napomáhanie k získavaniu kvalitných, konsolidovaných a rýchlo dostupných informácií, ktoré slúžia pre kvalitnejšie rozhodovanie
  • zlepšenie obchodných aktivít a konkurencie schopnosti spoločnosti
  • poskytnutie prístupu k analýzam, reportom a informáciám, ktoré sú relevantné a pravdivé
  • možnosť sledovania a predvídania trendov vo zvolených oblastiach
  • zlepšenie marketingových aktivít

Vážený zákazník, ak máte záujem získať viac informácií o tomto produkte, zašlite nám prosím Vaše otázky prostredníctvom kontaktného formulára.