Menu Zavrieť

Užívateľské školenia

Školenia sú vedené lektormi s niekoľkoročnými praktickými skúsenosťami.

  • Na našich školeniach sa oboznámite s rôznymi príkladmi, postupmi a získané znalosti si môžete ďalej upevňovať riešením rôznych úloh.
  • Súčasťou školení sú praktické ukážky riešenia konkrétnych problémov, s ktorými sa môžete stretnúť.
  • Každý účastník dostane praktickú príručku s obsahom školenia, vrátane cvičení a praktických príkladov.

Školiace kurzy sú organizované podľa záujmu v školiacich priestoroch našej firmy, alebo priamo u zákazníka.