Menu Zavrieť

Konzultácie

Vypracujeme s Vami kompletný projekt od konzultácie až po nasadanie systému a zaškolenia užívateľov v oblasti nášho pôsobenia podľa platných noriem a dohodnutých pravidiel. Náš tím technických pracovníkov Vám spoľahlivo a kvalitne nainštaluje všetky SW komponenty vrátane HW.

Po Vašom odsúhlasení prichádza prvá fáza realizácie – implementácia HW komponentov. V druhej fáze prichádza k nasadeniu pevne inštalovaných SW komponentov. Túto je možné realizovať aj na existujúcich systémových architektúrach.