Menu Zavrieť

Enterprise search – VERI2 Search Solution

Srdce infraštruktúry softvéru je postavené na inteligentnej platforme, ktorá operuje nad údajmi organizácie a slúži ako platforma pre koncepčné a obsahové pochopenie podnikových informácií. Táto kompletná vrstva nad infraštruktúrou umožňuje automatickú kategorizáciu, označovanie, spájanie a profilovanie všetkých druhov neštruktúrovaných informácií v reálnom čase nezávisle na zdroji. Automaticky dokáže spracovať akúkoľvek informáciu z viac ako 1.000 rozličných formátov, vrátane textu, hlasu alebo videa a poskytuje viac než 500 funkcií

Vybrané kľúčové funkcie:

 • Automatický hyperlinking,
 • Automatická kategorizácia,
 • Automatická podpora otázok,
 • Automatická tvorba taxonómie,
 • Automatický clustering,
 • Vizualizácia clusterov,
 • Riadená navigácia,
 • Extrakcia entít,
 • Personalizovaní agenti,
 • Profilovanie,
 • Pojmové vyhľadávanie,
 • Úplné metadáta, XML a spracovanie štruktúrovaných informácií.

Platforma Veri2 Search Solution poskytuje flexibilnú sústavu začleňujúcu základné atribúty podnikovej platformy:

 • Rozšíriteľnosť – lineárne rozšíriteľný systém, ktorý môže narastať spolu s rastom informačných potrieb organizácie
 • Bezpečnosť – prístup užívateľov alebo skupín k dokumentom na základe oprávnení
 • Jazyková podpora –umožňuje využiť mnohojazyčné zdroje údajov
 • Podpora pre budúce technológie –architektúra je pripravená na rozširovanie a môže narastať a adaptovať sa na nové požiadavky a technológie

Vážený zákazník, ak máte záujem získať viac informácií o tomto produkte, zašlite nám prosím Vaše otázky prostredníctvom kontaktného formulára.