Menu Zavrieť

Profil spoločnosti

Naša spoločnosť sa úspešne špecializuje na dodávku a tvorbu informačných systémov určených pre rýchlu a spoľahlivú analýzu, vizualizáciu a vyhľadanie informácií v obrovských množstvách údajov. Naše riešenia pomáhajú nachádzať a chápať kľúčové informácie v súvislostiach tak, aby sa premenili na cenné znalosti dôležité pre chod podniku alebo štátnej organizácie.

Zabezpečujeme riešenia v oblastiach:

Controls Compliance & Continuous Monitoring

Video Search

Prevencia a odhaľovanie prania špinavých peňazí

Operatívne vyšetrovanie a analýzy

Bezpečnosť podnikov

Enterprise Search

Enterprise Portal

Pomáhame zákazníkovi vykonávať jeho prácu efektívnejšie s úplným prístupom k informáciám, minimalizovať obchodné riziká, zvyšovať prevenciu a odhaľovať podvody a kriminalitu. Našim klientov podávame pomocnú ruku pri tvorbe informačných systémov spracujúcich neštruktúrované, štruktúrované a multimediálne dáta, znalostných fondov, systémov určených na odhaľovanie omylov, podvodov a nelegálnej činnosti. Samozrejmosťou pre nás je schopnosť zabezpečiť pre užívateľov školenia a technickú podporu k dodávaným riešeniam.

Našimi zákazníkmi sú:

  • štátne organizácie,
  • telekomunikační operátori,
  • výrobné podniky,
  • podniky z oblasti energetického priemyslu,
  • poisťovne,
  • banky a iné finančné inštitúcie