Menu Zavrieť

e-Discovery

Používaním VERI2 riešenia e-Discovery môžu organizácie ušetriť až 60% nákladov oproti výdavkom pri klasických eDiscovery metódach. Pomocou nášho riešenia môžete rýchlo pochopiť a identifikovať kľúčové problémy, zhodnotiť podstatu prípadu a organizovať milióny súborov. Zabudované funkcie koncepčnej analýzy, klasterovania, automatickej kategorizácie a rôznych vizualizácií podstatne urýchlia identifikáciu kľúčových informácií, v štruktúrovaných aj neštruktúrovaných dátach.

Vlastnosti produktu

 • Okamžité spracovanie – podporuje zachovanie údajov a ich zber z laptopov, počítačov a z iných firemných zdrojov vo všetkých typoch formátov, vrátane audio a videonahrávok či e-mailov
 • Automatický zber – rýchly vstup údajov a ich automatický zber do databázy
 • Filtrovanie a odstránenie duplikátov – vyspelé metódy filtrovania, odstránenia duplikátov, analýza možných duplikátov na základe významu a hromadné značenie
 • Firemná bezpečnosť – anotácia a revízia pri regulovanej bezpečnosti a kontrolovanom prístupe
 • Zabudovaný workflow – automatizácia a workflow vrátane poznámok, pripomienok, rozhovorov a sledovaní
 • Ucelená platforma – jediná platforma vhodná pre všetky potreby organizácie
 • Pochopenie významu – automatická identifikácia relevantnej informácie pomocou analýzy kontextu informácií. Automatická kategorizácia na základe relevancie, aby dôležité informácie boli hneď prístupné
 • Prístup k údajom – prístup ku všetkým zdrojom údajov bez ohľadu na jazyk a typ súborov
 • Vyspelá analýza audio súborov – automatizovaná analýza vrátane prepisu hovoreného slova do textu, fonetické a koncepčné vyhľadávanie


Výhody produktu

 • Nízke náklady – 60%-ná úspora oproti iným riešeniam, pretože naša racionálna technológia a odborníci zabezpečia nižšie výdavky spojené so spracovaním a riadením projektu
 • Znížené riziko – minimalizuje výdavky a risk obmedzením výmeny údajov medzi rôznymi systémami počas procesu dotazovania, zachovaním reťazcu správ a znížením rizika poškodenia údajov
 • Masívna škálovateľnosť
 • Ucelené vyhľadávanie – zahŕňa všetky úložiská, databázy, formáty (vrátane audio a video) a jazyky pre úplne vyhľadávanie a objavovanie
 • Overená úspešnosť – efektívne spravuje elektronické údaje

Pre efektívnejšie spravovanie elektronických dát sú vhodné produkty VERI2 Search server a IDOL TM Server.

Vážený zákazník, ak máte záujem získať viac informácií o tomto produkte, zašlite nám prosím Vaše otázky prostredníctvom kontaktného formulára.