Menu Zavrieť

IDOL Server

Je postavený na inteligentnej platforme Intelligent Data Operating LayerTM (IDOL). IDOL operuje nad údajmi organizácie a slúži ako platforma pre koncepčné a obsahové pochopenie podnikových informácií. Táto kompletná vrstva nad infraštruktúrou umožňuje automatickú kategorizáciu, označovanie, spájanie a profilovanie všetkých druhov neštruktúrovaných informácií v reálnom čase nezávisle na zdroji. Automaticky dokáže spracovať akúkoľvek informáciu z viac ako 1.000 rozličných formátov, vrátane textu, hlasu alebo videa a poskytuje viac než 500 funkcií.

Vybrané kľúčové funkcie:

 • Automatický hyperlinking,
 • Automatická kategorizácia,
 • Automatická podpora otázok,
 • Automatická tvorba taxonómie,
 • Analýza nálady,
 • Automatický clustering,
 • Vizualizácia clusterov,
 • Riadená navigácia,
 • Extrakcia entít,
 • Personalizovaní agenti,
 • Profilácia,
 • Pojmové vyhľadávanie,
 • Úplné metadáta, XML a spravovanie štruktúrovaných informácií.

IDOLTM Server sa využíva v Enterprise search, e-Commerce i e-Discovery a v mnohých iných oblastiach, v ktorých sa pracuje hlavne s neštruktúrovanými údajmi.

Vážený zákazník, ak máte záujem získať viac informácií o tomto produkte, zašlite nám prosím Vaše otázky prostredníctvom kontaktného formulára.