Menu Zavrieť

VERI2 SEARCH & TEXT ANALYTIC

VERI2 Search server umožňuje jednoduché, efektívne vyhľadanie a sprístupňovanie podnikových informácií a dokumentov. Riešenie VERI2 Search server je realizované modernými, neustále sa vyvíjajúcimi technológiami a systémami, ktoré zabezpečia neustále napredovanie vo všetkých oblastiach, aj v budúcnosti, a prinesie pracovníkom:

 • Rýchly prístup ku všetkým informačným aktívam organizácie
 • Uchovávanie dokumentov v pôvodnom formáte bez zbytočných duplicít
 • Jednoduché, ľahko použiteľné a pritom kvalitné vyhľadávanie s robustným dotazovacím jazykom
 • Triedenie informácií podľa dôležitosti
 • Možnosť vybudovania znalostnej bázy
 • Systém plne podporujúci slovenskú diakritiku/podpora lokálnych jazykov a gramatiku a možnosť rozšírenia o ďalšie jazyky
 • Jednoduchú a takmer automatickú správu systému

Analýza obsahu textu

 • automatizovane zoskupovať informácie podľa sofistikovanej analýzy  obsahu textu, cez témy nájdené v neštruktúrovanom texte s možnosťou pre používateľa nastavovať si počet dokumentov v zoskupení
 • automatizovane dohľadať obsahovo súvisiace dokumenty k prezeranému textu, nájdenie obsahovo súvisiacich/podobných dokumentov je na základe automatizovanej  analýzy obsahu textu 

Oblasti využitia produktu VERI2 Search server:

 • Business Intelligence
 • Knowledge managment
 • Enterprise search
 • e-Commerce
 • e-Discovery a veľa iných

Vážený zákazník, ak máte záujem získať viac informácií o tomto produkte, zašlite nám prosím Vaše otázky prostredníctvom kontaktného formulára.