Menu Zavrieť

Kvalita dát

Spoľahnutie sa na nekonzistentné, nesprávne a nekompletné dáta vystavuje organizácie neakceptovateľnému podnikateľskému riziku.

Kvalita dát je kritickou súčasťou podnikovej istoty. Nízka kvalita dát ohrozuje výkon a využiteľnosť operačného systému. Tiež podlamuje hodnotu podnikového informačného systému, na ktorom organizácia stavia vytváranie kľúčových rozhodnutí. Rozhodovanie založené len na dátach môže znamenať smerovanie k finančnej strate, ničeniu vzťahov so zákazníkmi a tiež stratu podnikovej bonity na trhu. Čím viac organizácie interpretujú dáta ako strategickú výhodu, tým viac sa stáva vedenie organizácie sčítanejšie a schopným zaistiť správnosť, kvalitu a spoľahlivosť informácií.

Nesprávne dáta sú nevhodné pre podnikanie.

Nevhodné dáta zraňujú podnikové operácie v mnohých smeroch. Chyby môžu nastať v plnení zákazníckych objednávok, vo faktúrach poslaných na zlé miesta, duplicitných platbách dodávateľom i v priraďovaní zákazníckych platieb k účtom. Výsledkom sú nespokojní zákazníci, dodávatelia i znepokojení a nevýkonní zamestnanci.

Naša spoločnosť poskytuje podnikovú sebadôveru, ktorá dopĺňa a kompletizuje Bussines Intelligence. Výkonný analytici a silné schopnosti dávajú možnosť desiatkam až tisícom organizáciám na celom svete dosahovať vysokú návratnosť, znižovať riziká i straty a zvyšovať výnosnosť, čo zaručia rozhodnutia robené rýchlo a s istotou. Pomocou produktov od našich partnerov organizácie môžu dôverovať svojim dátam a vidieť výsledky ako nikdy predtým.

Vážený zákazník, ak máte záujem získať viac informácií o tomto produkte, zašlite nám prosím Vaše otázky prostredníctvom kontaktného formulára.