Menu Zavrieť

FormStorm

FormStorm Enterprise je najmodernejší softvér na spracovanie formulárov, ktorý využíva OCR, ICR, OMR, rozpoznávanie čiarových kódov, klasifikáciu formulárov, rozpoznávanie formulárov. Zahŕňa to tiež spracovanie čiastočne štruktúrovaných formulárov (s poliami ktorých pozícia sa môže meniť) a formuláre pre výber(obsahujúce informácie bez konzistentnej štruktúry) s cieľom znížiť náklady a čas potrebný na spracovanie údajov z papierovej podoby do databáz pri zachovaní vysokej požadovanej presnosti.

Softvér FormStorm je ideálny pre rozsiahlu škálu aplikácii, napr. registrácia na konferencie, stretnutia, Formuláre rôznych druhov, rôzne žiadosti,… Je to samostatný systém pripravený na spracovanie formulárov, ktorý je možné integrovať do aplikácií tretích strán.

FormStorm využíva pokročilú technológiu umožňujúcu rozpoznať skutočne neobmedzené množstvo rôznych typov formulárov. Viaceré spôsoby rozpoznávania textu pracujú osobitne v prípade strojovo tlačených textov a ručne písaných znakov. V riešení sa dajú použiť slovníky na automatickú opravu.

Po každom procese počnúc od zachytenia až po export umožňuje Form Storm spustenie skriptov alebo vlastného kódu.

Široká paleta možností exportu:

Access®
SQL Server® and Express
Oracle®
XML (Extensible Mark up Language)
CSV
zyLAB (eDiscovery)
ODBC
Share Point (s doplňujúcim modulom)

Export vo formáte obrázkov

Jednostranové alebo viacstranové, čiernobiele alebo farebné, pôvodný aj upravený obrázok, PDF, TIFF, Image descriptor name, lokalita je nastaviteľná.