Menu Zavrieť

GDPR

Riešenie pre GDPR

Množstvo informácií sa nachádza mimo bežne požívaných systémov

Je relatívne jednoduché postarať sa o svoje dáta v aplikáciách ako CRM,ERP,DMS. Avšak sú namieste otázky:

  • Ako  sa postarať o to množstvo informácií, ktoré sa nachádza mimo týchto aplikácií uložených v súboroch na lokálnych diskoch, serveroch, či emailoch alebo nejakých iných databázach(hovorme o informáciách v tieni)?
  • V ktorých súboroch, v ktorých úložištiach majú naši zamestnanci citlivé informácie z pohľadu GDPR?
  • Ako jednoducho urobiť audit nad týmito informáciami z pohľadu ochrany osobných údajov?

VERI2 GDPR riešenie

VERI2 GDPR riešenie Vám spoľahlivo dokáže poprechádzať súbory uložené v rôznych súborových formátoch (Word, Excel, PDF,…) v rôznych úložištiach Windows, Linux, RDBMS, či emaily alebo interné www stránky. A vďaka dlhoročne zdokonaľovanej podpore slovenčiny Vám vie poskytnúť sofistikovanú analýzu obsahu a identifikovať citlivý obsah z pohľadu ochrany osobných údajov.

Pomocou silných analytických a vyhľadávacích nástrojov je možne priamo vykonávať vyhľadávanie a analýzu obsahu, pripravovať zoznamy citlivých informácii pre rozhodovanie, ako s nimi ďalej naložiť napr. preniesť do iného systému ako napr. CRM, ERP,.., zmazať, označiť pre anonymizáciu alebo iné podľa potreby a povahy informácií. Platforma VERI2 GDPR Vám z centra umožní tieto rôzne zdroje zatienených informácií spoľahlivo nielen  auditovať a výsledok predložiť kontrolnému orgánu, ale aj vytvárať pravidlá pre monitorovanie, klasifikovanie a označovanie informácií z pohľadu  ich potreby na  ochranu a manipuláciu.  

Vážený zákazník, ak máte záujem získať viac informácií o tomto produkte, zašlite nám prosím Vaše otázky prostredníctvom kontaktného formulára.