Menu Zavrieť

VERI2 DAT Solution

Hlavným účelom riešenia VERI2 DAT Server a DAT client je zabezpečenie účinnej podpory firmy v nasledovných činnostiach:

  • Jednoducho a rýchlo vyhľadávať informácie potrebné k bežnej práci, ako aj pre strategické, či operatívne rozhodnutia (informačné zdroje, databázy a znalosti),
  • Stále monitorovanie a filtrovanie potrebných údajov z rôznych informačných zdrojov s okamžitou možnosťou rozlíšiť a upozorniť na informácie o možných obchodných a investičných príležitostiach alebo problémoch, či podvodoch
  • Zmysluplné zobrazovanie a prezentovanie informácií a znalostí tak, aby sme boli schopní porozumieť danej situácii – Analyzovať a identifikovať príčiny, dôsledky, ďalší vývoj a určovať ďalší smer činnosti firmy

Riešenie VERI2 DAT Vám naplno umožní spojiť Vaše vnútropodnikové informácie uložené vo vnútropodnikových systémoch s verejne dostupnými informáciami z vonkajších informačných zdrojov a zabezpečí spustenie účinných procesov v dvoch hlavných oblastiach:

  • Rozvoj a podpora obchodných činností – identifikácia obchodných príležitostí, akvizícia nových klientov, monitorovanie klientov, sledovanie konkurencie,
  • Prevencia  – identifikácia slabých miest, rizika straty klientov, odhaľovanie podvodov, vzniku neplatičov,…

Vážený zákazník, ak máte záujem získať viac informácií o tomto produkte, zašlite nám prosím Vaše otázky prostredníctvom kontaktného formulára.