Menu Zavrieť

VERI2 HYBRIDNÁ ANALYTICKÁ PLATFORMA

Robustná a zároveň prehľadná informačná základňa (platforma, architektúra), ktorá je schopná zhromažďovať, sprístupňovať, následne analyzovať a vyhodnocovať informácie z rôznych zdrojov. Na tejto platforme máte možnosť vytvárať vlastné variabilné pohľady a analýzy na interné a externé dátové zdroje. Používatelia tak získajú komplexný prístup k potrebným informáciám pre ich vyhodnocovanie a analyzovanie.

Hybridná analytická platforma Vám poskytuje možnosť podrobovať dáta a informácie rôznym typom a druhom analýz, ako aj funkcionality pre rôzne analytické nástroje, napr.

  • Vytvorenie platformy a elektronických služieb (štatistické, finančné, obsahové analýzy, analýzu väzieb, vizualizáciu a analýzu geografických údajov,…)
  • Podpora automatizovaného vykonávania rôznych analytických scenárov

Hybridná analytická platforma je vhodná pre každú organizáciu, ktorá potrebuje a chce mať prehľad nielen o dianí okolo seba, ale aj v oblasti konkurencie, chce mať nástroj umožňujúci pochopiť neustále sa meniace správanie firiem a ľudí z rôznych perspektív a využívať to tak vo svoj prospech.

Vážený zákazník, ak máte záujem získať viac informácií o tomto produkte, zašlite nám prosím Vaše otázky prostredníctvom kontaktného formulára.