Menu Zavrieť

i2 Analyst’s Notebook

Analyst’s Notebook je softvérový produkt využívaný na analýzu a vyšetrovanie údajov. Je to softvérový nástroj založený na metodológii ELP (entity-link-property), ktorý dáva používateľovi možnosť nahliadnuť do vzťahu medzi dátovými entitami a získať tak vzory a prehľad v dátach . Je to vizuálny analytický nástroj zobrazujúci  komplexné informácie, ktoré dávajú zmysel mnohým vzťahom medzi objektmi (osoby, firmy, bankové účty, telefóny, atď.,) a medzi jednotlivými udalosťami alebo transakciami. Pomáha analytikom či vyšetrovateľom identifikovať, odkrývať a zobrazovať informácie v prehľadných a ľahko zrozumiteľných diagramoch a schémach. 

Analyst’s Notebook je bežne používaným nástrojom digitálnych analytikov, orgánov činných v trestom konaní,  vojenských a iných vládnych spravodajských orgánov alebo na finančných oddeleniach, regulačných úradoch, atď.

Riešenie úloh pomocou týchto funkcií:

  • Vizualizácia – ponuka množstva vizualizačných techník a rôznorodosť pohľadov na informácie, ktoré používateľ analyzuje
  • Analýza údajov – údaje sa zobrazujú v diagramoch a schémach podľa predstáv používateľa, pomáhajú mu orientovať sa vo veľkej spleti údajov, postupne rozpletať vzťahy a rýchlo odkrývať kľúčové informácie
  • Radenie dát – v súčasnosti máme informácie v rôznych podobách a formách (zápisnice, záznamy, fotografie, videá, tabuľky, hovorená reč, textové súbory, emaily, databázy,…) ANB vie pracovať so všetkými týmito formami -zlučovať, organizovať rôzne dáta v reálnom čase, budú analyzované a sumarizované vo vizuálnej forme
  • Inteligentná grafika

Vážený zákazník, ak máte záujem získať viac informácií o tomto produkte, zašlite nám prosím Vaše otázky prostredníctvom kontaktného formulára.