Menu Zavrieť

Audit a kontrola

Audit je charakteristický presnou, logickou a systematickou následnosťou krokov. Predstavuje nezávislú kontrolu výkonnosti podniku, ktorej cieľom je identifikácia problémových oblastí i príležitostí organizácie a odporučenie opatrení na zlepšenie situácie podniku.

So zvyšovaním obchodných požiadaviek a stupňovaním regulácie prostredia sa interní audítori zameriavajú na väčšiu viditeľnosť do interných kontrol a spôsobov ako redukovať risk a rozširovať pôsobnosť audítorov – všetko s limitovanými zdrojmi interného auditu. Viac a viac audítorských tímov rozpoznáva výhody nepretržitého auditu cez tradičné ad-hoc alebo periodické audity, pre dosiahnutie týchto medzníkov sú silné technológie podstatnými súčasťami.

Pre dohľad nad činnosťou užívateľov s neštruktúrovanými údajmi slúži produkt Aungate.

Hlavnými výhodami Aungate sú:

  • minimalizácia závislosti na manuálnych operáciách
  • priamy prístup k aktuálnym dátam pre rýchle analyzovanie a určovanie dôležitých bodov dokumentov
  • umožňuje ľahšie identifikovať zákonitosti medzi ľuďmi i dátami
  • eliminácia počtu náhodných vymazaní a ničení, zabezpečuje dáta tak, aby boli vždy prístupné vo svojej prirodzenej forme
  • automatická kontrola dodržiavania stanovených pravidiel na serveroch, počítačoch a notebookoch zapojených do podnikovej siete, ale i tých, ktoré nie sú zapojené do podnikovej siete
  • automatická kategorizácia, spájanie a prideľovanie priority informáciám
  • schopnosť analyzovať dáta, ktoré sú rozptýlené v organizácii a ku ktorým je neustály a zdieľaný prístup

Vážený zákazník, ak máte záujem získať viac informácií o tomto produkte, zašlite nám prosím Vaše otázky prostredníctvom kontaktného formulára.